Horseinspiration.


                                                                            foto. Robert Solin/Hästmagazinet
Home  Page 1  Page 2  Page 3  Page 4  Page 5


Dreams

Are they the ones that we see the shine of, there in your eyes?
Is it
my dreams or his, is it the white stallions dream?
Do we dream
the same dream?
Are
we in the same dream?
           Those dreams that float freely in the forest among the trees,
what are they?

Never take the dream away from anyone

Dreams are important
there is creation

_______________________________________________

Drömmar

          Är de dem vi ser lysa där i blicken?
Är det mina drömmar eller hans, den vite hingstens?
Drömmer vi samma drömmar?
Finns vi i samma dröm?
          De där drömmarna som svävar fritt bland träden, vilka är de?

 

 


Ta aldrig drömmen ifrån någon

drömmar är viktiga
där sker skapandet