Horseinspiration.
                                       
Home  Page 1  Page 2  Page 3  Page 4  Page 5

Trust
He's big and strong, much stronger than me,
but I know things that he does not.

He can hear things that I can not,
he responds, therefore I am safe.

Together we will be more than
just one horse and one woman,
but what will we do whit this fact?

Well, we can be something together
that we can never be without each other.

We are united on a higher level,
He with his knowledge and I with mine.

When we are together, something happens,
we get
access to each other's knowledge,
we developed,
it is a kind of chemistry.

When you mix two substances arises a new one.
But you need faith for that to be possible,
for it is not you who decide
it is not you who is in control.
 
It is nature that knows
what our innermost need,
it is nature who know who we really are

 

Tillit

Han är stor och kraftfull, starkare än mig,
men jag vet saker som han inte vet.

Han hör sådant som jag inte kan höra,
han reagerar, därför är jag är trygg.

Tillsammans blir vi mer än
häst och människa,
men vad blir vi då?

Jo, vi blir något tillsammans
som vi aldrig kan vara utan varandra.

Vi förenas på ett högre plan,
han med sin kunskap och jag med min.

När vi är tillsammans händer något,
vi får
tillgång till varandras kunskaper,
vi utvecklas,
det är en sorts kemi.

När man blandar två ämnen så uppstår ett nytt.
Men du behöver tillit för att det ska kunna ske,
för det är inte du som bestämmer
det är inte du som har kontrollen.
 
Det är naturen som vet
vad vårt innersta jag behöver,
det är naturen som vet vilka vi är