Horseinspiration.

                                                                                                                                  foto. Robert Solin/Hästmagazinet

Home  Page 1  Page 2  Page 3  Page 4  Page 5

waiting

Learn to wait for the horse to organize
   his body into the movement.


Give yourself time
to relate to the movement.
  Your mind needs time to be developed into a movement.
Give time to yourself.
  Movements take time to develop, time is your friend.

Vänta

Lär dig att vänta på att hästen ska organisera
 sin kropp in i rörelsen.
Ge dig själv tid att förhålla dig till rörelsen.
Din tanke behöver tid för att kunna utvecklas till en rörelse.
Ge tid till dig själv.
Rörelser tar tid på sig att utvecklas, tiden är din vän.