Horseinspiration.

                                                                                                   foto.Robert Solin/Hästmagazinet
Home  Page 1  Page 2  Page 3  Page 4  Page 5


We
know you are watching us

To just be, to be engulfed by the events of the moment.
Now
, right now, this is where it happens.
Just you and me
, Pål, it's just you and me right now.
But
we know that you are there and watching us.
We say
it just so you also should know that we are watching you.

 

Vi vet att ni tittar på oss

Att bara vara, att låta sig uppslukas av skeendet i stunden.
Nu, just nu, det är nu det händer.
Bara du och jag, Pål, det är bara du och jag just nu.
Men vi vet att ni finns där och tittar på oss.
Vi säger det bara så att ni också ska veta att vi ser er.