Horseinspiration.

 
Home  Page 1  Page 2  Page 3  Page 4  Page 5


 

The original Wild horse

It was cold, but it was a long time ago,
it was winter
.
Yes
winter was recently, but it is still a long time ago.
But today when
the sun heats I forget the cold.
The sun's
heat reaches right into our souls where I sit on my stallion.
The stallion
, nature, sun and snow,
which artwork they have created together

Art, what's the art? Nature makes its own art and I can choose to accept it. Exciting is what happens when human, horse and nature cooperates.
The emergence of
new things creates where responsiveness is.
Something
is created in a way I did not expect, it happens when I open up,
it happens
when I stop and dare to wait.
Then
it is prove to me that something was hidden before.
Never
believe I know, dare to trust that nature still knows best.
Seeing a
sense of what is happening.It looked like reality was a dream,
  but this dream is important, this dream is a dream
that creates the future
A dream of how life should be lived;
 a dream that would make every day worth living.
Yes, you Spanish horse,
I could not imagine what
you would come to mean to me.
You fearless horse you learnt me all about fear it selves
 

Urhäst

Det var kallt, det var länge sedan,
det var vinter.
Ja vintern var nyss, men det var länge sedan ändå,
när solen värmer så glömmer jag kylan.
Solens värme når ända in i själen där jag sitter på min hingst.
Hingsten, naturen, solen och snön,
vilket konstverk de har skapat tillsammans.Konst, vad är det som är konst?
Naturen gör egen konst och som människa kan jag
välja att acceptera det.
Spännande blir det när människa, häst och natur samarbetar.
Det växer fram nya saker där lyhördhet finns.
Något skapas på ett sätt jag inte förväntade mig,
det sker när jag är öppen,
det sker när jag stannar upp och vågar vänta.
Då visar sig något för mig som var dolt förut.
Att aldrig tro sig veta, att våga lita på att naturen ändå vet bäst.
Att se en mening i det som sker.
Det såg ut som om verkligheten var en dröm,
 och det var en viktig dröm en dröm som
skulle komma att skapa framtiden.
En dröm om hur livet skulle levas en
dröm som skulle göra varje dag värd att leva.
Ja, du spanska häst, inte kunde jag ana
vad
du skulle komma att betyda för mig.
Du spanska häst, född utan rädsla
skulle komma att lära mig allt om rädslan själv